Kom werken bij Citrus! Neem contact met ons op

Enexis DevOps BI Ontwikkelaars

Bij Citrus zijn we er trots op dat we onze IT-specialisten kunnen inzetten om waarde toe te voegen aan onze klanten. In deze casus richten we ons op ons uitdagende project met Enexis, een vooraanstaande speler in het Nederlandse energielandschap. Onze 10 hooggekwalificeerde DevOps BI Ontwikkelaars hebben een cruciale rol gespeeld in het opzetten van een geavanceerde infrastructuur voor risicomanagement en planvorming, waardoor Enexis hun investeringen efficiënter kan plannen en hun energienet effectiever kan beheren, onderhouden en uitbreiden.

DE UITDAGING

Enexis bevond zich in een cruciale fase van hun digitale transformatie, waarbij ze de noodzaak inzagen om hun data- en informatiesystemen te moderniseren en optimaliseren. Deze modernisatie vereiste het bouwen van een robuuste infrastructuur voor risicomanagement en planvorming, een essentiële stap om ervoor te zorgen dat investeringen in hun energienetwerk op een doordachte en efficiënte manier konden worden gepland. Dit was geen lichte taak, gezien de omvang en complexiteit van Enexis’ activiteiten.

Een van de grootste uitdagingen was het harmoniseren van gegevens vanuit verschillende bronnen, vaak in verschillende formaten, om een holistisch beeld te creëren dat kon worden gebruikt voor besluitvorming. Daarnaast moesten de gegevens betrouwbaar en tijdig beschikbaar zijn om de efficiënte werking van het energienet te waarborgen.

ONZE BIJDRAGE

Onze consultants brachten niet alleen technische expertise, maar ook diepgaand inzicht in de best practices en trends op het gebied van data- en informatiemanagement. Ze werkten samen met het Enexis-team om een solide infrastructuur te ontwerpen en te implementeren die gegevensverzameling, -transformatie en -analyse mogelijk maakte.

Bovendien fungeerden onze DevOps BI Ontwikkelaars als bruggenbouwers tussen technologie en bedrijfsbehoeften. Ze begrepen niet alleen de technische aspecten, maar vertaalden ook complexe data-vraagstukken vanuit de business naar concrete oplossingen. Dit betekende dat ze niet alleen werkten aan het ontwikkelen van rapporten en dashboards, maar ook betrokken waren bij het definiëren van KPI’s en het helpen van het managementteam bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van de beschikbare gegevens.

Kortom, onze consultants speelden een integrale rol in het vormgeven van de data- en informatiestrategie van Enexis en zorgden ervoor dat deze strategie naadloos aansloot bij de bredere bedrijfsdoelstellingen. Hun diepgaande kennis van technologieën zoals Power BI, SQL, en datawarehousing gecombineerd met een scherp inzicht in bedrijfsprocessen, resulteerde in een succesvolle implementatie die Enexis in staat stelde om hun energienetwerk efficiënter te beheren en hun investeringen effectiever te plannen.

RESULTATEN:

Dankzij de inzet van onze consultants slaagde Enexis erin om een geavanceerde data- en informatiebeheeroplossing te implementeren. Ze kunnen nu efficiënter investeringen plannen en hun energienet effectief beheren, onderhouden en uitbreiden. Onze DevOps BI Ontwikkelaars hebben bijgedragen aan het begrijpen van complexe data-vraagstukken en het vertalen ervan naar concrete oplossingen. Bovendien hebben ze Enexis geholpen om Power BI volledig te benutten voor gegevensanalyse en rapportage.

Dit project onderstreept hoe Citrus Consultancy waarde toevoegt aan onze klanten door hooggekwalificeerde IT-specialisten te leveren die niet alleen technische expertise brengen, maar ook in staat zijn om complexe uitdagingen aan te gaan en oplossingen te bieden die de bedrijfsprestaties naar een hoger niveau tillen.

UITGELICHTE

CASES

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?